Juriidiline teave

VEEBILEHE OMANIK

L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn, Eesti
Reg. no. 10951802
VAT no. EE100834231

+372 800 4000
service_ee@loreal.com

 

Veebileht on kaitstud intellektuaal- ja tööstusomandi õigustega

Kérastase'i veebileht on intellektuaalomand, mis on kaitstud intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega. Nii veebileht kui ka selle komponendid – näiteks kaubamärgid, logod, fotod, pildid, illustratsioonid, tekstid, videoklipid jt – on Kérastase'i ainuomand ning ainult Kérastase'il on õigus kasutada sellega seotud intellektuaalomandi õigust ja immateriaalseid isiklikke õigusi. Kérastase ei anna mingeid litsentse ega muid õigusi peale õiguse kasutada veebilehte konsultatiivsel eesmärgil. Veebilehel avaldatud dokumentide reprodutseerimine on lubatud ainult teabe edastamiseks isikliku ja eraviisilise kasutuse eesmärgil. Veebilehe või selle komponentide või mis tahes muu materjali osaline või täielik reprodutseerimine ja esitamine muudel eesmärkidel, sh ärieesmärkidel, on rangelt keelatud. Lingi Kérastase'i veebilehele võib luua ainult Kérastase'i eelneval kirjalikul loal. Kérastase ei võta endale mingit vastutust sisu, reklaami, toodete ega teenuste eest, mis on saadaval selle veebilehega seotud veebilehtedel. Loataotlused tuleb saata meiliaadressil KerastaseBaltics@loreal.com. Igasugune lubamatu kasutamine on õigusrikkumine, mille korral võidakse kohaldada kriminaalvastutust.

 

Veebilehe kasutamine

1. Veebilehe sisu kasutamine:
Kérastase hoolitseb veebilehe sisu aktuaalsuse eest ning püüab pakkuda kasutajale korrektset infot, kuid kasutaja teadvustab endale, et info ja andmete internetis edastamise tehniline kindlus on suhteline, sest nagu eelnevalt mainitud, liiguvad andmed ja info tugevalt heterogeensetes võrkudes. Seoses sellega ei saa Kérastase tagada veebilehel sisalduvate andmete korrektsust. Mis tahes vigadest või puudustest tuleb teatada kirjalikult meiliaadressil KerastaseBaltics@loreal.com.

2. Veebilehe juurdepääsetavus:
Kuigi Kérastase püüab säilitada veebilehe juurdepääsetavust, ei ole Kérastase kohustatud tagama kindlat juurdepääsetavuse taset. Käesolevaga sätestatakse, et lehe juurdepääsetavus võib olla häiritud hooldustööde ajal, uuenduste tegemiseks või mis tahes muudel – peamiselt tehnilistel – põhjustel. Kérastase ei kanna mingil juhul vastutust selliste häirete ega mingite tagajärgede eest, mida need võivad põhjustada veebilehe kasutajale.

3. Veebilehel olevad lingid:
Veebilehel olevad lingid võivad kasutaja viia mitmete partnerite veebilehtedele. Käesolevaga lepitakse kokku, et Kérastase ei ole kontrollinud kõiki veebilehti, millele Kérastase'i veebileht viitab, nende sisu ega neil sisalduvat infot ning seetõttu ei võta Kérastase endale mingit vastutust seoses nende veebilehtede sisu ega info kasutamise eest kasutaja poolt. Nende veebilehtede eest vastutab ainult kasutaja.

4. Muudatused veebilehe kasutamise tingimustes:
Kérastase võib neid veebilehe kasutamise tingimusi oluliselt muuta mis tahes ajal vastavalt uutele määrustele või seadustele, samuti eesmärgiga täiustada veebilehe kasutamist. Mis tahes muudatused tuleb lisada neile veebilehe kasutamise tingimustele.

Lehe algusesse